Tajaan khatan bagi kanak-kanak asnaf atau yang memerlukan. Kanak-kanak miskin dan daif.